Sprawozdanie finansowe

Dlaczego warto zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

  • Biegły rewident, przygotowując sprawozdanie, kieruje się standardami audytorskimi.
  • To zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
  • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
  • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.
  • Sprawozdanie, opatrzone podpisem biegłego, to sygnał dla odbiorcy, że materiał ma większą wiarygodność niż w sytuacji, kiedy firma sporządza go samodzielnie lub przez biuro rachunkowe.

Sprawozdania finansowe przygotowane przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości zgodnej z badaniem przez audytora.

Image

NASZA MISJA:
SPOKÓJ W RUCHU

„Jedź tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie jest.”
- Wayne Gretzky