Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

 • Usługa biznesowa daleko wykraczająca poza weryfikację dokumentów księgowych. Pomaga skutecznie zarządzać ryzykiem w większości obszarów działalności przedsiębiorstwa.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka: finansowego, gospodarczego, związanego z czynnikiem ludzkim, prawnego, podatkowego, niepoprawnych i nieskutecznych procedur oraz każdego innego rodzaju ryzyka, mogącego wystąpić w Twojej działalności gospodarczej.
 • Podstawa do wdrożenia jeszcze skuteczniejszych procedur zabezpieczających i minimalizujących skutki czynników ryzyka finansowego i gospodarczego, które zidentyfikowano podczas badania.
 • Zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej poprzez prawidłowe rozpoznanie ryzyka.
 • Sposób na zwiększenie wiarygodności informacji dotyczących kondycji firmy wśród inwestorów, instytucji finansowych i kontrahentów.
 • Zarządzanie oparte na wiedzy i sprawdzonej metodologii – zamiast zawodnej intuicji.
 • Wszechstronnej analizie funkcjonowania firmy i jej danych finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami badania.
 • Rozmowach z zarządem, radą nadzorczą i pracownikami w celu lepszego zrozumienia działalności przedsiębiorstwa.
 • Ocenie obszarów ryzyka finansowego, gospodarczego i podatkowego firmy w celu zaprojektowania skutecznych technik kontroli.
 • Przedstawieniu propozycji rozwiązań problemów sprawiających największe trudności.
 • Opracowaniu i przedłożeniu sprawozdania z badania przygotowanego zgodnie z właściwą metodologią pracy – wiarygodność badania potwierdza podpis biegłego rewidenta.
 • Przedstawieniu rekomendacji dotyczących działania kontroli wewnętrznej.
 • Prostsza i szybsza od audytu metoda uzyskania gwarancji, że dane finansowe firmy oddają jej faktyczną kondycję.
 • Przegląd, w odróżnieniu od badania, można przeprowadzić w każdym momencie roku bilansowego.
 • Przegląd jest krótszy i mniej uciążliwy dla firmy.
 • Jeśli starasz się o finansowanie, chcesz dać pewność kontrahentom, fakt, że przegląd sporządził biegły rewident jest dodatkową gwarancją, która może pomóc podjąć inwestorom korzystną dla Twojej firmy decyzję.
 • To rzetelna ocena ryzyka dla osób, które chcą sprawniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.
 • Cena przeglądu jest niższa niż pełnego badania audytorskiego. 
Image

NASZA MISJA:
SPOKÓJ W RUCHU

„Jedź tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie jest.”
- Wayne Gretzky