Biegły rewident, audyt - badanie sprawozdań finansowych.

Bogdan Grecki

Biegły rewident to osoba zaufania publicznego.

Do fundamentalnych zasad etyki biegłego rewidenta należą: uczciwość, obiektywizm, kompetencje zawodowe i należyta staranność, zachowanie tajemnicy oraz profesjonalne podejście do wykonywania usług.
Image
Zadzwoń do nas

+48 605 115 175

Image

NASZA MISJA:
SPOKÓJ W RUCHU

„Jedź tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie jest.”
- Wayne Gretzky