Kontakt

Bogdan Grecki

Biegły rewident, numer w rejestrze 9786

Partner w firmie audytorskiej, numer 3354

audyt1(@)outlook.com

+48 605 115 175

Image

NASZA MISJA:
SPOKÓJ W RUCHU

„Jedź tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie jest.”
- Wayne Gretzky