Audyt wewnętrzny i inne usługi poświadczające

 • Możliwość szybkiego zbadania konkretnych informacji finansowych bądź wybranego obszaru działania firmy – bez konieczności prowadzenia pełnego audytu lub całościowego przeglądu.
 • Najlepsza droga do sprawdzenia firmy, którą chcesz kupić – pozwala zidentyfikować i oszacować w różnych obszarach ryzyko związane z zakupem.
 • Informacje pomocne w procesie przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży.
 • Możliwość sprawdzenia stopnia wdrożenia rekomendacji właścicielskich lub wprowadzonych w firmie korekt lub ulepszeń, np. wynikających z zaleceń badania audytorskiego.
 • Ocena poprawności przygotowanych bądź wdrażanych w firmie procedur.
 • Sprawdzenie najważniejszych obszarów ewidencyjnych przedsiębiorstwa.
 • Prześwietlenie procedur kontroli wewnętrznej (windykacja, zapasy, wydatki o znaczących wartościach).
 • Podniesienie wiarygodności i zaufania otoczenia rynkowego wobec informacji prezentowanych przez firmę.
 • Badanie rachunkowości spółki na żądanie wspólnika.
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Badanie planu przekształcenia.
 • Audyty projektów unijnych oraz projektów finansowanych ze środków publicznych.
 • Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych.
 • Badanie efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej.
 • Badanie poprawności prezentowanych informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności i informacji niefinansowych. 
 • Badanie prognoz finansowych.
 • Badanie przygotowanego przez kierownictwo organizacji usługowej opisu systemu kontroli.
 • Uzgodnione procedury – sprawdzenie określonych dokumentów, wydatków, umów.
 • Badanie pakietów konsolidacyjnych.
 • Występowanie w charakterze biegłego sądowego.
 • Usługi audytu wewnętrznego. 
Image

NASZA MISJA:
SPOKÓJ W RUCHU

„Jedź tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie jest.”
- Wayne Gretzky