Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający pespektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.
 • Wsparcie dla działów księgowości i rachunkowości przedsiębiorstwa.
 • Minimalizacja ryzyka konsekwencji wynikających z zawiłości przepisów, w tym podatkowych.
 • Znajomość oczekiwań i mechanizmów działania instytucji kontrolnych.
 • Sprawdzenie, czy strategie optymalizacji podatkowych nie są w istocie źródłem ryzyka dla firmy.
 • Możliwość udoskonalenia rachunku kosztów.
 • Dostosowanie rachunkowości do specyfiki firmy.
 • Propozycja usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej.
 • Doradztwo z zakresu restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa, doradztwo w likwidacji. 
Image

NASZA MISJA:
SPOKÓJ W RUCHU

„Jedź tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie jest.”
- Wayne Gretzky